Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 513

  • mgr Beata Pawińska (postępowania o nadanie stopnia doktora)
  • dr hab. Marta Lemieszek (przewody doktorskie)

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl