Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł pracy: „Jakość opieki i bezpieczeństwo pacjenta w praktykach podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce”

Promotor: Prof. dr hab. n. med. dr. h.c. Alfred Owoc - Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Promotor pomocniczy: Dr n. o zdr. Grażyna Hejda - Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. o zdr. Jan Krakowiak, prof. SAN - Zakład Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Dr hab. n. med. Piotr Tyszko, prof. IMW - Katedra Medycyny Społecznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 30 września 2016 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 28 maja 2018 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 19 czerwca 2018 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 26 października 2018 r.

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl