Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Oddział Lubelski PTMŚ funkcjonuje dzięki ogromnemu zaangażowaniu i charyzmie dra Zdzisława Brzeskiego.

Ważną formą działalności organizacyjnej i naukowej dra Zdzisława Brzeskiego było objęcie w 1975 roku funkcji Vice-prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej (PTMŚ).

dr n. med. Zdzisław Brzeski

Rys historyczny

Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej (PTMŚ) powstało w 1995 roku z inicjatywy Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego (IMPiZŚ) w Sosnowcu.

Siedzibą PTMŚ nieprzerwanie od chwili powstania jest Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Pierwszym prezesem Towarzystwa został prof. dr hab. med. Jan E. Zejda.

Od 2007 roku do chwili obecnej stanowisko prezesa PTMŚ piastuje prof. dr hab. n. med. Krystyna Pawlas, pracownik IMPiZŚ.

Cele działalności

 • Rozpowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie medycyny środowiskowej i szerzenie postępu w tej dziedzinie
 • Podnoszenie fachowego poziomu członków towarzystwa, organizowanie i rozwijanie form szkolenia i dokształcania zawodowego w zakresie medycyny środowiskowej
 • Ułatwianie prowadzenia badań naukowych przez członków towarzystwa
 • Inspirowanie prac naukowo-badawczych
 • Współdziałanie w organizowaniu zakładów opieki zdrowotnej w zakresie medycyny środowiskowej oraz dziedzin pokrewnych
 • Zgłaszanie wniosków do planów rozwoju i programów działania w zakresie zdrowia i medycyny przedklinicznej
 • Opracowywanie opinii, wniosków i postulatów w zakresie objętym celami działania towarzystwa, w tym szczególnie dotyczących promocji zdrowia, prewencji chorób cywilizacyjnych, zarządzania czynnikami ryzyka, legislacji, orzecznictwa dotyczącego środowiskowych uwarunkowań zdrowia

Sekcje PTMŚ

 • Epidemiologii i statystyki
 • Toksykologii środowiskowej
 • Alergologii środowiskowej
 • Promocji i polityki zdrowotnej
 • Prewencji i zarządzania ryzykiem

Czasopismo Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej

Czasopismo Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej

 

 • Kwartalnik "Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine" jest wydawany przez Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie oraz przez Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej
 • Zgodnie z wykazem czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki pismo otrzymało 20 punktów
 • W zestawieniu Index Copernicus Journals Master List" za rok 2021 "Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine" otrzymała 100 punktów
 • Czasopismo jest jedynym wydawanym w Polsce specjalistycznym czasopismem poświęconym wyłącznie medycynie środowiskowej i środowiskowym problemom zdrowotnym
 • Jego celem jest wymiana i rozpowszechnianie danych naukowych oraz zapewnienie praktycznej wiedzy przydatnej środowisku pracowników medycznych
 • Redaktor Naczelna: prof. dr hab. n. med. Krystyna Pawlas
 • Strona internetowa czasopisma - PRZEJDŹ

Jak zostać członkiem PTMŚ?

Dla kogo?

 • studenci poniżej 26. roku życia, studenci studiów doktoranckich, lekarze w trakcie stażu podyplomowego/specjalizacji
 • lekarze specjaliści, lekarze farmaceuci, biolodzy, biotechnolodzy, chemicy, fizycy, socjolodzy, dietetycy, fizjoterapeuci, psycholodzy, pielęgniarze, specjaliści zdrowia publicznego
 • inni profesjonaliści posiadający wykształcenie dające podstawę do pracy zawodowej lub naukowej w dziedzinie zdrowia środowiskowego

Deklaracja członkowska:

Składka członkowska:

 • opłata wynosi 60 zł za rok
 • skreślenie z listy członków PTMŚ może nastąpić m.in. przy uchylaniu się od obowiązku płacenia składek przez okres dłuższy niż 2 lata (§ 17, pkt. 5 Statutu PTMŚ z dnia 24 maja 2013 roku)

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY Środowiskowej wyłącznie w celu wpisania w poczet członków PTMŚ oraz realizacji zadań statutowych PTMŚ: zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Skład osobowy

Zarząd Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej - Oddział w Lublinie:

 • dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki, prof. IMW - Przewodnicząca
 • dr n. med. Paula Wróblewska-Łuczka - Skarbnik
 • mgr Monika Kaczoruk - Sekretarz

Komisja Rewizyjna:

 • mgr Piotr Lutomski
 • mgr Piotr Adamczuk
 • mgr Piotr Choina