Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Opis...


Skład osobowy

  • ...
  • ...

Kontakt

Dział Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. ...

e-mail: ...

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej