Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ suplementacji z zastosowaniem naturalnych prebiotyków topinamburu i inuliny na skład mikrobiomu, stres, funkcje poznawcze i neurogenezę w badaniach in vivo”

Promotor rozprawy: Prof. dr hab. n. med. Marta Andres-Mach - Zakład Farmakologii Doświadczalnej, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr n. o zdr. Aleksandra Szewczyk – Zakład Farmakologii Doświadczalnej, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • dr hab. Michał Świeca, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz, Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Neurologiczna w Warszawie
  • dr hab. Krystyna Skalicka-Woźniak, Zakład Chemii Produktów Pochodzenia Naturalnego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 12 czerwca 2023 r.

Data dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 7 luty 2024 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 13 marca 2024 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 27 marca 2024 r.

Dokumentacja: http://bip.imw.lublin.pl/art,700,postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-mgr-joanna-szala-rycaj

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl