Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza efektywności rehabilitacji kardiologicznej realizowanej w ramach programu Koordynowanej Opieki Specjalistycznej nad pacjentami po zawale mięśnia sercowego zamieszkałymi na terenach miejskich i wiejskich”

Promotorzy rozprawy:

 • prof. dr hab. n. med. Lucyna Kapka-Skrzypczak, kierownik  Zakładu Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 • dr hab. n. med. Grzegorz Sobieszek, kierownik Oddziału Kardiologii z Pracownią Hemodynamiki, 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

 • Prof. dr hab. Teresa Malecka-Massalska, Zakład Fizjologii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Dr hab. Paulina Wojtyła-Buciora, prof. AK, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Dr hab. Paweł Kalinowski, Zakład Higieny i Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 03.02.2023 r.

Data dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 10 lipca 2023 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 6 września 2023 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 30 października 2023 r.

Link do dokumentacji: http://bip.imw.lublin.pl/art,654,postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-mgr-iwona-lagoda

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl