Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Kontakt

Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 400

fax: 81 74 78 646

e-mail: imw@imw.lublin.pl

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

dr hab. n. med. Tomasz Saran

tel. 81 71 84 498

e-mail: saran.tomasz@imw.lublin.pl

Struktura organizacyjna Instytutu