Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Mikologiczne zanieczyszczenie filtrów w samochodowych instalacjach klimatyzacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem grzybów należących do rodzaju Aspergillus”          

Promotor rozprawy: dr hab. n. o zdr. Angelina Wójcik-Fatla, prof. IMW, kierownik Zakładu Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. Renata Welc-Falęciak, Zakład Parazytologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
  • Dr hab. Magdalena Nowak Chmura, prof. UP, Katedra Zoologii, Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Prof. dr hab. n. med. Rafał Górny, Pracownia Zagrożeń Biologicznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 16.02.2023 r.

Data dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 10 lipca 2023 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 8 września 2023 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 30 października 2023 r.

Link do dokumentacji: http://bip.imw.lublin.pl/art,652,postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-mgr-ewelina-farian

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl