Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zmniejszenie ryzyka zakażenia krętkami Borrelia burgdorferi oraz wzrost skuteczności wykrywania zachorowań na boreliozę z Lyme wśród 2900 mieszkańców województwa lubelskiego poprzez:

 • działania edukacyjne z zakresu chorób przenoszonych przez kleszcze (w szczególności boreliozy);
 • wykonanie bezpłatnych badań w kierunku boreliozy metodą ELISA w klasie przeciwciał IgM i IgG u 2900 uczestników projektu;
 • wykonanie bezpłatnych badań w kierunku boreliozy metodą Western blot (IgM i IgG) u 580 uczestników z pozytywnym lub wątpliwym wynikiem testu ELISA w kierunku boreliozy;
 • udzielenie bezpłatnych konsultacji lekarskich, w tym również przez specjalistę chorób zakaźnych.

Opis projektu

Przewidywane efekty realizacji projektu:

 • zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości w obszarze chorób przenoszonych przez kleszcze i profilaktyki przeciwkleszczowej wśród uczestników projektu;
 • zwiększenie poziomu wykrywalności przypadków boreliozy wśród mieszkańców woj. lubelskiego;
 • podjęcie leczenia u osób z rozpoznaną boreliozą będzie miało istotny wpływ na poprawę stanu zdrowia i jakości życia pacjentów.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa lubelskiego w wieku aktywności zawodowej*, w szczególności do grup podwyższonego ryzyka, tj. rolników, leśników i myśliwych, którzy są narażeni na pokłucie przez kleszcze lub podejrzewają u siebie zachorowanie na boreliozę z Lyme.

*„Osoba w wieku aktywności zawodowej” – to aktywna zawodowo osoba w wieku 15 lat i więcej (zgodnie z analogiczną metodologią, która jest stosowana w ramach przeprowadzanego cyklicznie przez Główny Urząd Statystyczny Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, osoba aktywna zawodowo to osoba pracująca albo pozostająca bez zatrudnienia, ale poszukująca pracy i zainteresowana jej podjęciem).

U osób zakwalifikowanych do projektu zostaną wykonane bezpłatne badania w kierunku boreliozy metodą ELISA w klasach przeciwciał IgM i IgG. Wyniki badań zostaną skonsultowane z lekarzem. W przypadku uzyskania wyniku dodatniego lub wątpliwego uczestnicy projektu zostaną skierowani na badania w kierunku boreliozy metodą Western blot (IgM i IgG). Wyniki badań zostaną skonsultowane przez specjalistę chorób zakaźnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Świadczenia dla uczestników (konsultacje lekarskie, pobranie krwi do badań) będą dostępne w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki mieszczącym się w Lublinie, ul. Jaczewskiego 2. Świadczenia będą dostępne w Przychodni Specjalistycznej i Chorób Zawodowych Wsi IMW.

Ruszył nabór do Projektu

W celu zgłoszenia chęci udziału w Projekcie należy wypełnić tylko Kartę zgłoszeniową – Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Zgłoszenia do Projektu przyjmowane są telefonicznie, mailowo, papierowo oraz osobiście w Biurze Projektu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zostaną proszone o podanie danych osobowych i kontaktowych.

Szczegółowe informacje o projekcie i warunkach uczestnictwa zawiera Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Finansowanie

Wartość projektu:

1 036 203,51 zł

Wartość dofinansowania:

932 583,16 zł

Wkład Unii Europejskiej:

880 772,98 zł

Okres realizacji

1.07.2020 - 31.05.2022

Kontakt

Biuro Projektu
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 573 (dr n. med. Violetta Zając)

tel. 81 71 84 530 (mgr Dorota Skraińska)

e-mail: profilaktyka.borelioza@imw.lublin.pl