Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Zakres działalności

 • Badanie biologicznej aktywności toksyn endogennych i egzogennych
 • Neurotoksyczność toksyn środowiskowych i mechanizmy jej realizacji w badaniach in vitro i modelach zwierzęcych
 • Środowiskowe i żywieniowe uwarunkowania deficytów poznawczych
 • Analiza chromatograficzna

Projekty

 • System Detekcji Mikroorganizmów - SDM. Finansowany ze środków NCBiR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
 • Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nauk o zdrowiu „Zdrowie i Środowisko”:
  • Środowiskowe uwarunkowania zwyczajów żywieniowych i deficytów poznawczych u osób chorych na obturacyjny bezdech senny, leczonych w Klinice IMW – mgr inż. Agata Skowrońska;
  • Efekt działania N-acetylo-L-cysteiny na układ antyoksydacyjny i docelowe cholinoesterazy w ostrym i podostrym zatruciu chloropiryfosem – mgr inż. Piotr Adamczuk).
 • Działalność statutowa: Temat 19080: Realizacja 2019-2021 r.

Skład osobowy