Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Klinika Diabetologii Instytutu Medycyny Wsi istnieje od 2004 roku. W Klinice leczeni są pacjenci ze wszystkimi typami cukrzycy, w tym z cukrzycą ciążową. Prowadzona jest diagnostyka powikłań makro- i mikronaczyniowych cukrzycy.

Klinika jest placówką specjalizującą się w leczeniu pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej z wykorzystaniem m.in. metod drenażu podciśnieniowego oraz terapii larwalnej. W zakresie leczenia zespołu stopy cukrzycowej Klinika współpracuje z oddziałami chirurgii naczyniowej i chirurgii ogólnej.

W Klinice edukowani są i leczeni pacjenci metodą ciągłego podskórnego wlewu insuliny przy pomocy osobistych pomp insulinowych.

Pacjenci do 26 roku życia mają możliwość kwalifikacji do pozyskania osobistej pompy insulinowej w ramach świadczenia NFZ.

W Przychodni IMW kobiety z cukrzycą pragnące przygotować się do ciąży, które nie mogą sobie pozwolić na samodzielny zakup sprzętu, mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego wypożyczania pomp insulinowych. Program realizowany jest przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, a pompy wypożyczane są bezpłatnie. Warto dodać, że osprzęt do pomp w okresie ciąży jest refundowany przez NFZ. Pacjenci do 26 r. ż. Oraz kobiety planujące ciążę i w ciąży prosimy o kontakt z koordynatorem ośrodka leczenia osobistymi pompami insulinowymi - dr n. med. Justyną Jaworską, tel. 888 776 724

W 2021 roku Klinika Diabetologii uzyskała akredytację w Ogólnopolskim Programie Certyfikacji i Akredytacji Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością potwierdzającą spełnienie wymagań niezbędnych do profesjonalnego leczenia nadwagi i otyłości. W Klinice hospitalizowani są pacjenci z otyłością olbrzymią kwalifikowani do operacji bariatrycznych. W ramach zabiegowego leczenia otyłości Klinika współpracuje z Oddziałem Chirurgicznym Ogólnym SPZOZ w Lubartowie.

Dla pacjentów z cukrzycą i otyłością, hospitalizowanych w Klinice istnieje możliwość diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu oraz inicjacji leczenia za pomocą protezy powietrznej CPAP.

Pacjenci hospitalizowani w Klinice mają możliwość kontynuacji leczenia w Poradni Diabetologicznej i Poradni Leczenia Chorób Metabolicznych IMW.

W ramach Kliniki prowadzone są prace badawcze, prezentowane jako doniesienia zjazdowe i publikacje w fachowych czasopismach medycznych. Klinika bierze także udział w wieloośrodkowych badaniach klinicznych nad nowymi lekami i technikami leczniczymi.

Klinika Diabetologii  dysponuje pięcioma miejscami specjalizacyjnymi do kształcenia w zakresie diabetologii, odbywają staże kierunkowe lekarze kształcący się w innych dziedzinach medycyny.


Skład osobowy

 • dr hab. n. med. Piotr Dziemidok - Ordynator Kliniki - specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog - dziemidok.piotr@imw.lublin.pl
 • dr n. med. Anna Tochman-Gawda - specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog
 • dr n. med. Daria Gorczyca-Siudak - specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog
 • dr n. med. Izabela Ławnicka - specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog
 • lek. med. Monika Golik – specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z diabetologii
 • lek. med. Anna Oszywa-Chabros - specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z diabetologii
 • lek. Aneta Majewska - lekarz rezydent
 • lek. Jakub Metelski - lekarz rezydent
 • lek. Anna Młodawska - lekarz rezydent
 • dr n. med. Ewa Kostrzewa-Zabłocka – specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego, zachowawczego i ochrony zdrowia, edukator diabetologiczny
 • Edyta Lal - pielęgniarka, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • Agnieszka Matyjaszczyk - specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego
 • Anna Meksuła - specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego, pielęgniarka opatrunkowa, edukator w zakresie osobistych pomp insulinowych
 • mgr Anna Wiącek - pielęgniarka, edukator w zakresie osobistych pomp insulinowych
 • mgr Ewelina Zdanowicz – specjalista pielęgniarstwa internistycznego, edukator diabetologiczny
 • mgr Patrycja Wiącek – pielęgniarka
 • mgr Agnieszka Drwal - pielęgniarka
 • mgr Monika Misiak - pielęgniarka
 • mgr Magdalena Drachal - sekretarka medyczna

Rekomendowane strony internetowe

Kontakt

Klinika Diabetologii
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 477 (sekretariat)

tel. 81 71 84 446 (kierownik Kliniki)

tel. 81 71 84 434 (gabinet lekarski - 1 piętro)

tel. 81 71 84 425 (gabinet lekarski - 2 piętro)

tel. 81 71 84 424 (dyżurka pielęgniarek)

tel. 81 71 84 423 (pokój przygotowawczy)

e-mail: drachal.magdalena@imw.lublin.pl