Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Skład osobowy

 • Dr n. med. Piotr Paprzycki – Przewodniczący Komisji
 • Dr hab. n. med. Róża Czabak-Garbacz – Członek Komisji
 • Dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, prof. IMW – Członek Komisji
 • Dr hab. n. o zdr. Ewa Humeniuk – Członek Komisji
 • Dr hab. n. med. Krzysztof Łukawski – Członek Komisji
 • Ks. dr Krzysztof Kwiatkowski – Członek Komisji
 • Dr n. med. Piotr Dziemidok – Członek Komisji
 • Dr n. med. Andrzej Horoch – Członek Komisji
 • Dr n. med. Jolanta Kowalczyk-Bołtuć – Członek Komisji
 • Lek. med. Roman Chwedorowicz – Członek Komisji
 • Mgr Anna Ratomska – Członek Komisji
 • Mgr Marcin Wieczorek – Członek Komisji
 • Mec. Maria Gustaw – Członek Komisji

Kontakt

Komisja Bioetyczna
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 481

fax: 81 71 84 481

e-mail: imw@imw.lublin.pl

Regulamin Komisji Bioetycznej