Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ratownik medyczny jako edukator zdrowotny (na podstawie badań ratowników medycznych radomskiego rejonu operacyjnego)”

WYRÓŻNIONA ROZPRAWA DOKTORSKA

Promotor rozprawy: Dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki - Zakład Antropologii Medycznej, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr n. o zdr. Jarosław Chmielewski – Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW - Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego z Pododdziałem Chorób Zawodowych i Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
  • Dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski – Zakład Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 marca 2018 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 5 października 2018 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 23 października 2018 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 26 października 2018 r.

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl