Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Ośrodek Rehabilitacji Instytutu Medycyny Wsi jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wśród ludności regionu lubelskiego na różne formy rehabilitacji. Atutem Ośrodka Rehabilitacji IMW jest profesjonalna i życzliwa kadra oraz w pełni wyposażone gabinety, sale gimnastyczne oraz dział hydroterapii. Świadczenia rehabilitacyjne finansowane są przez NFZ.

W naszej placówce:

 • leczymy pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu (urazy, zespoły bólowe kręgosłupa, zwyrodnienia, problemy reumatoidalne), stany pooperacyjne;
 • usprawniamy pacjentów neurologicznych (np. po urazach ośrodkowego układu nerwowego i udarach mózgu);
 • pomagamy osobom  wymagających leczenia usprawniającego w innych schorzeniach np. cukrzycy, hemofilii, otyłości.

Jednostki Ośrodka Rehabilitacji

Pracownia Fizjoterapii

Zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane są na podstawie prawidłowo wystawionego skierowania i po odbyciu wizyty fizjoterapeutycznej.

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej stanowi formę pomocy pacjentom, których stan zdrowia nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego w warunkach stacjonarnych. Podstawą zakwalifikowania pacjenta do rehabilitacji jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Czas trwania turnusu wynosi od 3 do 6 tygodni w ciągu roku. Dzień wizyty u lekarza prowadzącego jest dniem rozpoczęcia rehabilitacji.

Pracownia Masażu Leczniczego

Zabieg masażu leczniczego wykonywany jest na podstawie prawidłowo wystawionego skierowania i po odbyciu wizyty fizjoterapeutycznej.

Poradnia Rehabilitacji

Wizyta w Poradni Rehabilitacyjnej odbywa się na podstawie skierowania po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.


Zabiegi rehabilitacyjne

Fizykoterapia:

 • elektrostymulacja
 • galwanizacja
 • jonoforeza
 • prądy diadynamiczne
 • prądy TENS
 • prądy Träberta
 • prądy interferencyjne
 • tonoliza
 • magnetoterapia (pole magnetyczne)
 • ultradźwięki
 • fonoforeza
 • laseroterapia
 • światłolecznictwo (Sollux)
 • krioterapia miejscowa
 • masaż pneumatyczny (limfatyczny, BOA)
 • masaże wodne wirowe kończyn górnych lub dolnych
 • sucha kąpiel kwasowęglowa (CO2)
 • aquavibron
 • masaż leczniczy

Kinezyterapia:

 • ćwiczenia izometryczne
 • ćwiczenia prowadzone
 • ćwiczenia w odciążeniu (UGUL)
 • ćwiczenia wolne – bez użycia sprzętu pomocniczego
 • ćwiczenia oporowe
 • ćwiczenia czynne
 • ćwiczenia czynno-bierne
 • ćwiczenia bierne
 • ćwiczenia ogólnousprawniające
 • ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha i rozluźniające mięśnie kręgosłupa
 • indywidualna praca z pacjentem (terapia manualna)

Skład osobowy

 • dr n. med. Magdalena Mendrek-Sim - kierownik Ośrodka

Lekarze:

 • lek. med. Joanna Gawlik - spec. medycyny rodzinnej, spec. balneologii i medycyny fizykalnej
 • dr n. med. Beata Kasprzyk-Kościk - spec. rehabilitacji medycznej

Fizjoterapeuci:

 • Magdalena Mendrek-Sim
 • Agnieszka Maruszewska
 • Katarzyna Malec
 • Marta Hejnosz
 • Joanna Tarasińska
 • Barbara Stępniak
 • Bartłomiej Laszczak
 • Michał Górecki
 • Karolina Szczygieł
 • Aleksandra Piechowicz
 • Wioletta Lewicka
 • Maciej Tusiński
 • Sebastian Zawadzki
 • Izabela Prokop

Masażyści:

 • Anna Malinowska
 • Aneta Jóźwicka

Rejestracja:

 • Anna Krawczyk
 • Beata Kozar

Kontakt

Ośrodek Rehabilitacji
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 450

e-mail: mendrek-sim.magdalena@imw.lublin.pl

Ośrodek Rehabilitacji czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00

Rejestracja osobista

Rejestracja w budynku Ośrodka Rehabilitacji czynna
w godzinach: 8.00-15.00

Rejestracja telefoniczna

81 71 84 450

Rejestracja internetowa

Cennik usług Ośrodka Rehabilitacji