Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Przychodnia IMW świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ, usługi komercyjne oraz działania profilaktyczne w zakresie wielu schorzeń.

W strukturze IMW funkcjonują pracownie diagnostyczne: densytometryczna, echokardiograficzna (ECHO) i elektroencefalograficzna (EEG).

Lekarze Poradni mogą kierować pacjentów na badania obrazowe (rtg, USG, USG Doppler) w ramach Zakładu Diagnostyki Obrazowej, badania endoskopowe (gastroskopia, kolonoskopia (w tym w znieczuleniu ogólnym)) w ramach Zakładu Endoskopii i badania czynnościowe (próba wysiłkowa, Holter EKG i RR, spirometria) w ramach Zakładu Badań Czynnościowych IMW.

W ramach Przychodni wykonywane są badania EKG i ECHO (USG serca), EEG (elektroencefalograficzne), biopsje cienkoigłowe BACC (tarczyca, gruczoł piersiowy).

W ramach Poradni Diabetologicznej IMW funkcjonuje Gabinet Stopy Cukrzycowej (renomowany ośrodek, jeden z pierwszych 4 w Polsce!), Gabinet Edukacji Diabetologicznej i Ośrodek Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi.

Pracownicy Przychodni oraz Klinik IMW biorą czynny udział w akcjach profilaktycznych organizowanych na rzecz pacjentów województwa lubelskiego. Obecnie w Przychodni IMW realizowana jest szeroko zakrojona akcja szczepień przeciw COVID-19 i grypie.

Instytut Medycyny Wsi nie wykonuje rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej! Badania te wykonuje Luxmed Diagnostyka (rejestracja pod numerem 22 880 90 80).


Kontakt z Przychodnią

REJESTRACJA OSOBISTA CZYNNA W GODZINACH 7.00 - 18.00

REJESTRACJA TELEFONICZNA CZYNNA W GODZINACH 7.00 - 15.00

 • Rejestracja telefoniczna do poradni specjalistycznych w godz. 7.30-15.00: 81 71 84 501, 81 46 52 505 lub 81 71 84 444
 • Rejestracja do pracowni endoskopowej: 81 71 84 597
 • Rejestracja do poradni pulmonologicznej / leczenia zaburzeń oddychania w czasie snu: 81 71 84 598
 • Ośrodek Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi: 888 776 724 (w dni powszednie 8.00-10.00)
 • Kierownik Przychodni: 81 71 84 502 (we wtorki, czwartki i piątki 8.00-15.00)

Skład osobowy

 • Kierownik Przychodni: dr n. med. Grzegorz Szcześniak
 • Koordynator pracowni endoskopowej: mgr Małgorzata Królikowska
 • Koordynator Ośrodka Leczenia Pompami Insulinowymi: dr n. med. Justyna Jaworska
 • Rejestratorki: Edyta Duluk, mgr Magdalena Mikołajczak, mgr Jolanta Wróbel, Aneta Zygan
 • Pielęgniarki: mgr Monika Czerniak, mgr Katarzyna Łasek, Beata Słabuszewska
 • Gabinet Stopy Cukrzycowej: Małgorzata Kazana
 • Gabinet Edukacji Diabetologicznej: mgr Anna Wiącek, Anna Meksuła

Kontakt

Przychodnia Specjalistyczna i Chorób Zawodowych Wsi
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Rejestracja osobista

Rejestracja w budynku Przychodni czynna
w godzinach: 7.00-18.00

Rejestracja telefoniczna

Rejestracja telefoniczna do poradni specjalistycznych w godz. 7.00-15.00

81 46 52 505
81 71 84 501
81 71 84 444

Gabinet zabiegowy

81 71 84 448

badania analityczne: 7.00-10.00
badania odzwierzęce: 9.00-13.00

Rejestracja internetowa

Cennik usług Przychodni