Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Zakres działalności

 • Społeczne aspekty zdrowia i choroby oraz medycyny
 • Kulturowe i psychospołeczne uwarunkowania zachowań zdrowotnych
 • Edukacja zdrowotna

Projekty

 • Temat statutowy nr 19040 Kompetencje zdrowotne (health literacy) osób chorych na cukrzycę (2019-2022)
 • Temat MN nr 22004 Organizacje senioralne jako miejsca edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w dobie pandemii SARS-CoV-2 (2022)
 • Temat statutowy nr 19050 Dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego oraz ocena stopnia niesprawności wśród osób pracujących przy uprawie i przetwórstwie owoców w aspekcie wykonywanej pracy. (2019-2021)
 • Temat statutowy nr 19030 Postawy lekarzy POZ wobec stosowania marihuany leczniczej w terapii pacjentów (2019-2021)
 • Temat statutowy nr 16080 Socjo-demograficzne uwarunkowania zaburzeń depresyjnych u osób z neuropatią cukrzycową (2016-2018)
 • Temat statutowy nr 16090 Ocena stanu zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3,6,12 lat terenu Zamojszczyzny (2016-2017)
 • Temat statutowy nr 11070 Plany i aspiracje życiowe młodzieży wiejskiej (2011-2013)
 • Temat statutowy nr 1.11/08 Ocena potrzeb zdrowotnych i socjalnych niepełnosprawnych mieszkańców wsi (2008-2010)

Skład osobowy