Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Rolą Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta jest ochrona szeroko rozumianych praw pacjenta oraz wyjaśnianie skarg i wniosków zgłaszanych przez pacjentów podczas udzielania usług medycznych w Instytucie Medycyny Wsi.

W Przychodni Specjalistycznej Instytutu Medycyny Wsi znajduje się Książka Skarg i Wniosków. Dodatkowo na każdym Oddziale oraz w Ośrodku Rehabilitacji znajdują się: Protokoły przyjęcia skargi.


Skład osobowy

Kontakt

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Budynek Kliniki Rehabilitacji (III p.) pok. 311

tel. 81 71 84 592

Kontakt z Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta odbywa się telefonicznie lub osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 10.30 – 15.00.

e-mail: zaprawa.joanna@imw.lublin.pl