Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Wykrywanie i oznaczanie ilościowe jaj pasożytów jelitowych z rodzajów ASCARIS, TRICHURIS i TOXOCARA.

 • Metoda wg. Polskiej Normy PN-Z-19005/2023.
  • Jakość gleby.
  • Ocena stanu sanitarnego materiałów wprowadzanych do gleby.
  • Wykrywanie i oznaczanie ilościowe jaj pasożytów jelitowych z rodzajów Ascaris, Trichuris oraz Toxocara w odwodnionych osadach ściekowych, przeznaczonych do wprowadzenia do gleby.

Wykrywanie bakterii z rodzaju SALMONELLA.

 • Metoda wg. Polskiej Normy PN-Z-19000-1/2001.
  • Jakość gleby.
  • Ocena stanu sanitarnego gleby – Wykrywanie bakterii z rodzaju Salmonella.

Próbka osadu przeznaczona do badań pobrana przez urzędowego Próbkobiorcę – ok. 0,5 kg.

Czas na wykonanie badań - ok. 30 dni roboczych.

Cena za badanie jednej próbki – 1500 zł brutto.

Wymagane dokumenty: