Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Kontakt

Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Pełnomocnik Dyrektora ds habilitacji
Marta Andres-Mach

tel. 81 71 84 488

e-mail: andres.marta@imw.lublin.pl