Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Główne zadania Przełożonej Pielęgniarek:

 • Organizowanie pracy podległego personelu na poszczególnych stanowiskach
 • Ustalanie zakresu obowiązków, odpowiedzialności oraz uprawnień podległemu personelowi
 • Organizowanie, nadzorowanie i kontrola w zakresie realizacji kompleksowych świadczeń udzielanych w Instytucie Medycyny Wsi przez personel pielęgniarski, opiekunów medycznych, sanitariuszy, salowe oraz sprzątaczki
 • Zapewnienie ciągłości opieki pielęgniarskiej, a także innych świadczeń realizowanych przez podległy personel w opiece nad pacjentami
 • Opracowywanie i wdrażanie standardów opieki pielęgniarskiej
 • Monitorowanie i ocena jakości opieki pielęgniarskiej oraz podległego personelu
 • Monitorowanie i ocena przebiegu okresu adaptacji nowych pracowników

Skład osobowy

 • mgr Dorota Suchodół - Przełożona Pielęgniarek IMW

Kontakt

Przełożona Pielęgniarek
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 418

tel. 510 998 727

e-mail: suchodol.dorota@imw.lublin.pl