Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki zakupił ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

„Myjnię endoskopową”

Cel projektu

  • Podniesienie jakości i usprawnienie realizacji badań endoskopowych realizowanych w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

Grupa docelowa

  • Pacjenci skierowani do badań endoskopowych, w tym pacjenci z COVID-19

Uzasadnienie

Od momentu ogłoszenia stanu epidemii w Polsce Instytut aktywnie włącza się w realizację świadczeń mających na celu pomoc pacjentom ze zdiagnozowanym COVID-19. Szczególnym rodzajem pacjentów są ci, u których COVID-19 został zdiagnozowany jednak hospitalizacja wynika z przyczyn zupełnie innych. Do grupy tej należą m. in. pacjenci wymagający diagnostyki przewodu pokarmowego i wykonania gastroskopii bądź kolonoskopii przez Zakład Endoskopowych Badań Klinicznych.

Wykonywanie wspomnianych świadczeń wiąże się z dość długim okresem mycia i suszenia endoskopów. Służą do tego specjalistyczne myjnie, które pozwalają na zachowanie najwyższych norm higienicznych oraz bezpieczeństwa sanitarnego. Ponadto, doposażenie w zakupioną myjnię pozwoli na sprawniejszą obsługę pacjentów i skrócenie okresu, w którym pacjent zakaźny, pod specjalnym nadzorem, przebywa poza oddziałem zakaźnym.

Finansowanie

Wartość dofinansowania:

38 852 zł

Całkowity koszt inwestycji:

38 853 zł

Kontakt

Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 400