Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł pracy: "Developing a concept on interaction between TB and HIV medical services for better management of patients with TB/HIV co-infections based on the practical experience"

Promotor: Dr. hab. n. med. Mirosław Jerzy Jarosz, prof. IMW i WSEI, Zakład Biostatystyki, Demografii i Epidemiologii, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr n. o zdr. Konrad Juszkiewicz - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak - Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
  • Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Polz-Dacewicz - Zakład Wirusologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 30 września 2016 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 4 marca 2019 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 15 marca 2019 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 15 kwietnia 2019 r.

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl