Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, iż IMW nie realizuje szczepień przeciw COVID-19.

Zgodnie z Komunikatem nr 34 Ministra Zdrowia w sprawie realizacji szczepień przeciw COVID-19 w sezonie 2023/2024 od 1 grudnia 2023 r. podmiotami uprawnionymi do wykonywania szczepień przeciw COVID-19 i ich rozliczenia są przychodnie POZ, które wystąpią do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych o szczepionki lub apteki ogólnodostępne, które podpiszą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację szczepień zalecanych.

Wykaz przychodni POZ oraz aptek ogólnodostępnych udostępniony na stronie pacjent.gov.pl

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

Przychodnia IMW świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ, usługi komercyjne oraz działania profilaktyczne w zakresie wielu schorzeń. W strukturze IMW funkcjonują pracownie diagnostyczne: densytometryczna, echokardiograficzna (ECHO) i elektroencefalograficzna (EEG). Lekarze Poradni mogą kierować pacjentów na badania obrazowe, badania endoskopowe i badania czynnościowe.


USŁUGI REHABILITACJI

Ośrodek Rehabilitacji Instytutu Medycyny Wsi jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wśród ludności regionu lubelskiego na różne formy rehabilitacji. Atutem Ośrodka Rehabilitacji jest profesjonalna i życzliwa kadra oraz w pełni wyposażone gabinety, sale gimnastyczne oraz dział hydroterapii. Świadczenia rehabilitacyjne finansowane są przez NFZ.

Wizyta w Poradni Rehabilitacyjnej odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty zarejestrowanej na podstawie skierowania do poradni rehabilitacyjnej.


Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej o/Lublin

Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej
Oddział w Lublinie

Czytaj więcej