Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce. Badanie stanu oraz ocena potrzeb organizacyjnych i zdrowotnych”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. o zdr. Anna Włoszczak-Szubzda, prof. WSEI - Wydział Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr n. o zdr. Paulina Kaczor-Szkodny - Zakład Epidemiologii i Biostatystyki, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek- Łuszczki, prof. IMW - Zakład Antropologii Medycznej, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
  • Dr hab. n. o zdr. Rafał Patryn, prof. UM w Lublinie - Zakład Socjologii Medycyny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 1 marca 2019 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 12 października 2020 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 17 grudnia 2020 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 8 kwietnia 2021 r.

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl