Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł pracy: "Holistyczny model rehabilitacji osób starszych ze zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem (AMD) - opracowany na podstawie doświadczeń szwedzkich"

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Tadeusz Marcinkowski - Kierownik Zakładu Higieny, Katedra Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. o zdr. Beata Karakiewicz – Kierownik Katedry i Zakładu Zdrowia Publicznego, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Prof. dr hab. n. med. Bogdan Miśkowiak - Katedra Optometrii i Biologii Układu Wzroku, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 9 października 2014 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 23 maja 2016 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 20 czerwca 2016 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 30 września 2016 r.

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl