Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Zakres działalności

Zakład Farmakologii Doświadczalnej IMW w Lublinie w szczególności prowadzi badania dotyczące:

 • oceny właściwości neuropotekcyjnch oraz wpływu na neurogenezę leków i kandydatów na nowe leki w przewlekłych modelach padaczki i stresu przewlekłego - badania in vivo
 • oceny potencjalnych właściwości przeciwdrgawkowych oraz neuroprotekcyjnych substancji naturalnych (kumaryny, fenole, kanabioidy) w zwierzęcych modelach padaczki
 • badania skryningowe oceniające potencjalne właściwości przeciwdrgawkowe nowych kandydatów na leki przeciwpadaczkowe
 • oceny skuteczności terapeutycznej kombinacji leków z substancjami naturalnymi w różnych modelach padaczki doświadczalnej
 • modelowania interakcji i statystycznej oceny charakteru interakcji zachodzących pomiędzy 2 i 3 lekami zastosowanymi łącznie, co ma znaczenie w przypadku opracowania schematów leczenia i stosowania racjonalnej politerapii w schorzeniach przewlekłych,
 • konstruowania izobologramów dla interakcji zachodzących pomiędzy lekami w warunkach badań eksperymentalnych (in vivo oraz in vitro),
 • stworzenia modelu "idealnej" kombinacji leków w oparciu o wskaźniki korzyści bezpiecznego stosowania leków (benefit indices) w warunkach badań przedklinicznych.

Projekty

Realizowane projekty w ostatnich 5 latach:

 • Grant NCN OPUS UMO 2012/05/B/NZ7/02459 „Wpływ wybranych leków przeciwpadaczkowych w kombinacji z arachinodyl-2-chloroetylamidem, selektywnym agonistą receptora kanabinoidowego CB1 na proces neurogenezy w pilokarpinowym modelu padaczki u myszy”. (2013-2017)
 • Grant NCN OPUS UMO-2015/19/B/NZ7/03694: ”Ocena właściwości neuroprotekcyjnych oraz wpływu na neurogenezę pochodnej kwasu 2-(2,5-dioksopirolidyno-1-ylo)-2-propanowego w pilokarpinowym modelu padaczki u myszy” (2015-2021)
 • Grant  NCN Miniatura 2018/02/X/NZ7/03612 „Wpływ pochodnej kwasu 2-(2,5-dioksopirolidyno-1-ylo)-2-propanowego na ochronne działanie wybranych leków przeciwpadaczkowych w teście maksymalnego wstrząsu elektrycznego (MES) u myszy” (2019-2020)
 • Grant NCN PRELUDIUM UMO-2019/35/N/NZ7/00982: "Ocena prewencyjnego działania topinamburu na stres oraz funkcje poznawcze w modelu chronicznego nieprzewidywalnego umiarkowanego stresu (CUMS) u myszy" (2020-2022)
 • Działalność statutowa 17040: „Wpływ ksantotoksyny (8-metoksy-psoralenu) na ochronne działanie wybranych leków przeciwpadaczkowych w teście drgawek psychoruchowych (6Hz) u myszy” (2017-2019)
 • Działalność statutowa 20030: „Wpływ umbeliferonu (7-hydroksykumaryny) na działanie przeciwpadaczkowe wybranych leków w teście drgawek psychoruchowych (6Hz) oraz ich właściwości neuroprotekcyjne w modelu in vitro” (2020-2022)

Skład osobowy