Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zagrożenia psychospołeczne w pracy ratowników medycznych i ich wpływ na zdrowie”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki, prof. IMW, Zakład Antropologii Medycznej, z-ca Dyrektora ds. Naukowych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Promotor pomocniczy: Dr n. o zdr. Jarosław Chmielewski,  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. med. Maria Teresa Radziwoń-Zaleska, Katedra i Klinika Psychiatryczna, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Dr hab. n. hum. Mariola Wojciechowska, prof. UJK, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr hab. n. med. i n. o zdr. Łukasz Szarpak, Prorektor ds. Naukowych i Współpracy, Dyrektor Instytutu Badań Naukowych, Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 27 października 2023 r.

Data dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 16 stycznia 2024 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 20 lutego 2024 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 27 marca 2024 r.

Dokumentacja: http://bip.imw.lublin.pl/art,693,postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-mgr-agnieszka-gonczaryk

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl