Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Klinika Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Zawodowych i Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki prowadzi od wielu lat działalność diagnostyczną i leczniczą w ramach kontraktu z NFZ w zakresie szeroko rozumianej diagnostyki i leczenia chorób wewnętrznych. W Klinice hospitalizowani są pacjenci ze schorzeniami układu krążenia, oddechowego, przewodu pokarmowego, gruczołów wewnętrznego wydzielania, chorobami metabolicznymi i układu kostno-stawowego.

Działalność lecznicza Kliniki, a także naukowa w dużym stopniu dotyczy problemów zdrowotnych mieszkańców wsi, pracowników rolnictwa, leśnictwa i przetwórstwa owocowo-warzywnego. Klinika Chorób Wewnętrznych IMW posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji lekarskich w zakresie chorób wewnętrznych i staże kierunkowe dla lekarzy specjalizujących się w innych dyscyplinach (medycyna rodzinna, onkologia kliniczna).


Skład osobowy

 • dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW - kierownik Kliniki - 81 71 84 469
 • dr n. med. Jolanta Kowalczyk-Bołtuć - spec. chorób wewnętrznych, endokrynolog - 81 71 84 589
 • dr n. med. Ewa Domańska-Glonek - spec. chorób wewnętrznych - 81 71 84 588
 • lek. Aleksandra Chaberko-Koślacz - spec. chorób wewnętrznych, spec. endokrynologii - 81 71 84 588
 • lek. Andrzej Karski - spec. chorób wewnętrznych, hipertensjolog - 81 71 84 588
 • lek. Dagmara Kiewel-Budzyńska - spec. chorób wewnętrznych - 81 71 84 588
 • lek. Małgorzata Suchecka - spec. chorób wewnętrznych - 81 71 84 588
 • lek. Magdalena Ciechońska - rezydent - 81 71 84 588
 • lek. Michał Gałan - rezydent - 81 71 84 588
 • lek. Patrycja Krzaczek - rezydent - 81 71 84 588
 • lek. Karolina Nalewaj - 81 71 84 588
 • lek. Joanna Nozdryn-Płotnicka - rezydent - 81 71 84 588
 • lek. Ewelina Soleniec - rezydent - 81 71 84 588
 • lek. Adrianna Wiśniewska - rezydent - 81 71 84 588
 • lek. Katarzyna Zygan-Filipiak - rezydent - 81 71 84 588
 • lek. Kinga Wesołowska - rezydent - 81 71 84 588
 • mgr Jolanta Pytka - przełożona pielęgniarek - 81 71 84 418
 • mgr Małgorzata Królikowska - sekretarka medyczna - 81 71 84 469

Kontakt

Klinika Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Zawodowych i Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 590 (dyżurka pielęgniarek)

tel. 516 176 458 (sekretariat)

tel. 81 71 84 469 (sekretariat)

e-mail: krolikowska.malgorzata@imw.lublin.pl