Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font
 • Przygotowywanie miesięcznych raportów elektronicznych dla Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z wykonania kontraktów
 • Przygotowywanie ofert do konkursów ogłaszanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Obsługa portali udostępnionych przez NFZ: SZOI, SIMP, SNRL. KOLCE, DILO
 • Obsługa portalu dla podmiotów leczniczych (rpwdl) udostępnionego przez Centrum e-Zdrowia, w celu przygotowywania wniosków o wpis lub aktualizację danych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • Przygotowywanie umów i comiesięcznych rachunków dla lekarzy pracujących w Instytucie w ramach umów o dzieło i umów zleceń, prowadzenie rozliczeń do rachunków
 • Przygotowywanie umów dotyczących badań diagnostycznych, badań profilaktycznych oraz orzecznictwa wykonywanych przez jednostki organizacyjne Instytutu
 • Obsługa administracyjna komisji ds. orzecznictwa, komisji odwoławczych do badań lekarskich osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń oraz osób ubiegających się lub posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami
 • Nadzór nad funkcjonowaniem systemów informatycznych do obsługi szpitala i przychodni, przystosowywanie systemów do potrzeb IMW, nadzór nad poprawnością wprowadzanych danych

Skład osobowy

Kontakt

Dział Organizacji i Rozliczeń Usług Medycznych
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 497

e-mail: dzierzek.ewa@imw.lublin.pl