Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Do czynności znajdujących się w zakresie zadań Działu Farmacji, obok wydawania produktów leczniczych, zalicza się również udzielanie informacji o produktach, organizowanie zaopatrzenia w produkty lecznicze i wyroby medyczne, udział w monitorowaniu działań niepożądanych, udział w racjonalizacji farmakoterapii czy współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie.


Skład osobowy

  • mgr Małgorzata Brakowiecka
  • mgr Dorota Targońska