Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki zakupił ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

„Zestaw do badań endoskopowych (procesor obrazu ze źródłem światła LED, monitor 24 cale oraz dwa wideokolonoskopy CMOS)”

Cel projektu

  • Podniesienie jakości i usprawnienie realizacji badań endoskopowych realizowanych w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

Grupa docelowa

  • Pacjenci skierowani do badań endoskopowych, w tym pacjenci z COVID-19

Uzasadnienie

Od momentu ogłoszenia stanu epidemii w Polsce Instytut aktywnie włącza się w realizację świadczeń mających na celu pomoc pacjentom ze zdiagnozowanym COVID-19. Szczególnym rodzajem pacjentów są ci, u których COVID został zdiagnozowany jednak hospitalizacja wynika z przyczyn zupełnie innych. Do grupy tej należą m. in. pacjenci wymagający diagnostyki przewodu pokarmowego i wykonania gastroskopii bądź kolonoskopii przez Zakład Endoskopowych Badań Klinicznych.

Wykonywanie wspomnianych świadczeń wiąże się z dość długim okresem mycia i suszenia endoskopów, a przy obsłudze pacjenta zakaźnego dodatkowo z koniecznością odpowiedniego logistycznego i sanitarnego przygotowania. Przygotowanie logistyczne ma na celu zapewnienie jak największej ilości profesjonalnych usług medycznych w czasie pracy Zakładu. Sanitarnie natomiast, polega na zachowaniu najwyższych norm bezpieczeństwa, które ograniczą rozprzestrzenianie się wirusa na pacjentów oraz personel. W efekcie konieczne było zapewnienie takiej ilości videogastroskopów i videokolonoskopów, które pozwolą na zachowanie ciągłości w obsłudze pacjentów bez konieczności oczekiwania na umycie i wysuszenie sprzętu. Dzięki temu okres transportów i przebywania pacjentów z COVID-19 w strefach innych niż zakaźne ograniczony może zostać do minimum.

Badania endoskopowe pozwalają m. in. na wykrycie wczesnych zmian nowotworowych i pobranie stosownych wycinków. Skuteczność wykrywania wspomnianych zmian, w dużej mierze, zależy od wykorzystywanego sprzętu. Zakupiony zestaw do badań endoskopowych jest profesjonalny i nowoczesny co znacząco poprawi jakość realizowanych świadczeń.

Finansowanie

Wartość dofinansowania:

311 148 zł

Całkowity koszt inwestycji:

311 148 zł

Kontakt

Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 400