Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Oddziaływanie środowiska społeczno-kulturowego na postawy zdrowotne, żywieniowe i ekologiczne młodych dorosłych”

Promotor rozprawy: dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki, prof. IMW, kierownik Zakładu Antropologii Medycznej, z-ca dyrektora ds. Naukowych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Joanna Gotlib, Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Elżbieta Grochans, Katedra i Zakład Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Dr hab. n. o zdr. Izabela Wróblewska, Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny i. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 10.03.2023 r.

Data dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 10 lipca 2023 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 30 października 2023 r.

Link do dokumentacji: http://bip.imw.lublin.pl/art,648,postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-mgr-monika-kaczoruk

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl