Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zachowania zdrowotne i wartościowanie zdrowia przez kobiety w okresie okołomenopauzalnym z powiatu świdnickiego”

Promotor rozprawy: Dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus - Katedra i Zakład Rozwoju Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Recenzenci rozprawy:

  • Dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki, prof. IMW - Zakład Antropologii Medycznej, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
  • Dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak - Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 kwietnia 2019 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 4 grudnia 2020 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 17 grudnia 2020 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 8 kwietnia 2021 r.

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl