Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font
 • Wykrywanie żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris spp., Trichuris spp. i Toxocara spp.
 • Wykrywanie bakterii Salmonella.
 • Wykrywanie bakterii Clostridium perfringens.
 • Oznaczanie ogólnej liczby bakterii.
 • Oznaczanie bakterii ogólnej i fekalnej grupy coli.

Badania te są prowadzone w oparciu o:

 • Polska Norma: PN-Z-19006/2023.
  • Jakość gleby.
  • Ocena stanu sanitarnego materiałów wprowadzanych do gleby.
  • Wykrywanie i oznaczanie ilościowe jaj pasożytów jelitowych z rodzajów Ascaris, Trichuris oraz Toxocara w nawozach organicznych.
 • Polska Norma PN-Z-19000-1/2001.
  • Jakość gleby.
  • Ocena stany sanitarnego gleby.
  • Wykrywanie bakterii z rodzaju Salmonella.
 • Wytyczne metodyczne bakteriologiczno-parazytologiczne do oceny sanitarnej gleby, IMW Lublin 1995.

Próbka gleby przeznaczona do badań pobrana przez urzędowego Próbkobiorcę – ok. 0,5 kg.

Czas na wykonanie badań - ok. 30 dni roboczych.

Cena za badanie jednej próbki – 1000 zł brutto.

Wymagane dokumenty: