Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Tytuł pracy: „Uwarunkowania rozwoju ratownictwa medycznego na obszarach wiejskich"

Promotor: Dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski - Zakład Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Promotor pomocniczy: Dr n. med. Waldemar Wierzba - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny - Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Dr hab. n. med. Adam Nogalski, prof. UM w Lublinie - Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 30 września 2016 r.

Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 20 stycznia 2017 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 31 stycznia 2017 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 27 luty 2017 r.

Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl