Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Zakres działalności

Koordynacja badań naukowych w ramach:

 • działalności statutowej (plany naukowe, wnioski o przyznanie środków finansowych na działalność statutową,  sprawozdawczość, rozliczanie)
 • realizowanych projektów badawczych NCN (koordynacja procesu przygot. wniosków, realizacji, raportowanie)
 • działalności badawczej - realizowanych ekspertyz, opinii i innych prac usługowo-badawczych (ewidencja i rozliczanie)

Informacja naukowa:

 • Sprawozdawczość działalności naukowej jednostek naukowych IMW
 • Ocena parametryczna pracowników  IMW
 • Opracowania osiągnięć pracowników IMW, w tym: ankiet, raportów, informacji o działalności naukowej IMW
 • Opracowywanie ocen okresowych pracowników naukowych

Upowszechnianie:

 • Współorganizowanie konferencji
 • Koordynacja prac dot. przygotowania wniosków o przyznanie finansowania w zakresie działań upowszechniających naukę
 • Opracowywanie  materiałów informacyjnych o IMW
 • Sprawy dotyczące udziału pracowników IMW w konferencjach międzynarodowych
 • Promocja dorobku pracowników IMW w Internecie

Współpraca międzynarodowa:

 • Pozyskiwanie informacji o międzynarodowych programach badawczych i innych oraz Informowanie zakładów naukowych o możliwości aplikowania
 • Współpraca z zespołami badawczymi w zakresie wnioskowania, prowadzenia projektów oraz ze służbami finansowo-księgowymi i administracyjnymi w zakresie prowadzenia i rozliczania projektów
 • Przygotowywanie informacji o naukowej współpracy międzynarodowej

Działalność projektowa, w tym w szczególności współfinansowana ze źródeł Unii Europejskiej:

 • Współuczestniczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowane
 • Pozyskiwanie informacji o możliwościach pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych
 • Współpraca z zespołami w zakresie wnioskowania i realizacji projektów oraz ze służbami finansowo-księgowymi i administracyjnymi w zakresie prowadzenia i rozliczania projektów

Skład osobowy

 • mgr Waldemar Nalberski