Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Władze Rady Naukowej

Rada Naukowa jest organem statutowym Instytutu. Została powołana w wyniku wyborów i ukonstytuowała się w dniu 30 września 2021 roku.

Funkcję Przewodniczącego Rady sprawuje Prof. dr hab. n. med. Adam Windak.

Funkcję Zastępcy Przewodniczącego sprawują:

 • Dr hab. n. med. Tomasz Tomasik, prof. UJ
 • Dr hab. n. med. Piotr Tyszko, prof. IMW
 • Dr hab. n. o zdr. Angelina Wójcik-Fatla, prof. IMW

Sekretarzem Rady Naukowej jest dr n. med. Violetta Zając.


Skład osobowy Rady Naukowej

 • Prof. dr hab. n. med. Adam Windak – Przewodniczący RN IMW
 • Dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW – Dyrektor IMW
 • Dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki, prof. IMW – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
 • Dr hab. Maciej Masłyk, prof. KUL– Reprezentant Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
 • Prof. dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz
 • Prof. dr hab. n. med. Lucyna Kapka-Skrzypczak
 • Prof. dr hab. n. med. Donata Kurpas
 • Prof. dr hab. n. med. Witold Lukas
 • Prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski
 • Prof. dr hab. n. o zdr. Ludmiła Marcinowicz
 • Prof. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski
 • Prof. dr hab. n. biol. Wojciech Rzeski
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szpak
 • Prof. dr hab. n. med. Marta Andres-Mach
 • Dr hab. n. med. Maciej Godycki-Ćwirko, prof. UMŁ
 • Dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. PCz
 • Dr hab. n. o zdr. Grzegorz Raszewski, prof. IMW
 • Dr hab. n. med. Tomasz Tomasik, prof. UJ
 • Dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. PWSZ
 • Dr hab. n. med. Piotr Tyszko, prof. IMW
 • Dr hab. n. o zdr. Angelina Wójcik-Fatla, prof. IMW
 • Dr hab. n. o zdr. Marta Lemieszek, prof. IMW
 • Dr hab. n. med. Krzysztof Łukawski, prof. IMW
 • Dr hab. n. med. Anna Posadzy-Małaczyńska
 • Dr n. o zdr. Jarosław Chmielewski
 • Dr inż. Małgorzata Goździewska
 • Dr n. med. Violetta Zając
 • Mgr Piotr Lutomski

Rada Naukowa - Komisja ds. Nauki

Przewodniczący Komisji: Dr hab. n. med. Piotr Tyszko, prof. IMW

Członkowie Komisji:

 • Dr hab. n. med. Piotr Tyszko, prof. IMW – Przewodniczący
 • Dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki, prof. IMW
 • Dr hab. n. o zdr. Grzegorz Raszewski, prof. IMW
 • Dr hab. n. o zdr. Angelina Wójcik-Fatla, prof. IMW

Rada Naukowa - Komisja ds. Lecznictwa

Przewodniczący Komisji: Dr hab. n. med. Krzysztof Łukawski

Członkowie Komisji:

 • Dr hab. n. med. Krzysztof Łukawski, prof. IMW – Przewodniczący
 • Prof. dr hab. n. med. Witold Lukas
 • Dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. PCz

Rada Naukowa - Komisja Doktorska

Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. n. biol. Wojciech Rzeski

Członkowie Komisji:

 • Dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW – Dyrektor IMW
 • Dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki, prof. IMW
 • Prof. dr hab. n. med. Marta Andres-Mach
 • Dr hab. n. o zdr. Grzegorz Raszewski, prof. IMW
 • Dr hab. n. med. Piotr Tyszko, prof. IMW
 • Dr hab. n. o zdr. Angelina Wójcik-Fatla, prof. IMW
 • Dr hab. n. med. Krzysztof Łukawski, prof. IMW
 • Dr hab. n. o zdr. Marta Lemieszek, prof. IMW - Sekretarz Komisji

Kontakt

Rada Naukowa
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 400

fax: 81 74 78 646

e-mail: rada.naukowa@imw.lublin.pl