Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Tytuł pracy: „Środowiskowe i osobowościowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem w czasie pandemii Covid-19 w grupie pracowników medycznych i administracyjnych wybranych podmiotów leczniczych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego”

Promotor: dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz, prof. uczelni, kierownik, Zakład Psychologii, Katedra Psychospołecznych Aspektów Medycyny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. Jarosław Sak, prof. uczelni, Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej, Katedra Psychospołecznych Aspektów Medycyny, Uniwersytet Medyczny
  w Lublinie
 • dr hab. n. med. Grzegorz Sobieszek, Oddział Kardiologii z Pracownia Hemodynamiki,
  I Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
 • dr hab. n. med. Joanna Zawitkowska, prof. uczelni, Klinika Hematologii, Onkologii
  i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 30 listopada 2022 r.

Data dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 31 marca 2023 r.

Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 30 maja 2023 r.

Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 30 października 2023 r.

Link do dokumentacji: http://bip.imw.lublin.pl/index.php?c=article&id=624

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl