Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Wyróżniona rozprawa doktorska!

 • Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza funkcjonalności wojewódzkich planów działań na wypadek wystąpienia epidemii. Identyfikacja dobrych praktyk i modelowych rozwiązań”

  Promotor rozprawy:Prof. dr hab. n. med. Leszek Markuszewski - Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie

  Promotor pomocniczy: Dr n. med. Przemysław Rzodkiewicz - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Warszawie

  Recenzenci rozprawy:

  • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chomiczewski - Zakład Patomorfologii, Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
  • Prof. dr hab. n. biol. Lidia Bernadeta Brydak - Zakład Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

  Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 marca 2018 r.

  Data przyjęcia rozprawy doktorskiej: 7 września 2023 r.

  Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 16 października 2023 r.

  Data nadania stopnia doktora nauk o zdrowiu: 30 października 2023 r.

  Dokumentacja:

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
dr hab. Marta Lemieszek

tel. 81 71 84 513

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl