Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Skład osobowy Komisji Doktorskiej

 • Prof. dr hab. n. biol. Wojciech Rzeski - Przewodniczący Komisji
 • Dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW – Dyrektor IMW
 • Dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki, prof. IMW
 • Prof. dr hab. n. med. Marta Andres-Mach
 • Dr hab. n. o zdr. Grzegorz Raszewski, prof. IMW
 • Dr hab. n. med. Piotr Tyszko, prof. IMW
 • Dr hab. n. o zdr. Angelina Wójcik-Fatla, prof. IMW
 • Dr hab. n. med. Krzysztof Łukawski, prof. IMW
 • Dr hab. Marta Lemieszek, prof. IMW

Kontakt

Komisja Doktorska
Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 513

 • mgr Beata Pawińska (postępowania o nadanie stopnia doktora)
 • dr hab. Marta Lemieszek (przewody doktorskie)

e-mail: komisja.doktorska@imw.lublin.pl