Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Jednostki medyczne Instytutu

Inne jednostki organizacyjne usług medycznych

 • Dział Organizacji i Rozliczeń Usług Medycznych
 • Dział Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych
 • Ośrodek Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
 • Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
 • Przełożona Pielęgniarek
 • Specjalista Pielęgniarstwa ds. Epidemiologii

Jednostki naukowe Instytutu


Jednostki administracyjne Instytutu

Kontakt

Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 400

fax: 81 74 78 646

e-mail: imw@imw.lublin.pl

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

wakat

tel. 81 71 84 498

e-mail: ...

Struktura organizacyjna Instytutu