Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Zakres działalności

Dział Techniczny i Eksploatacji zajmuje się obsługą w zakresie bieżącej eksploatacji i remontów budynków Instytutu.


Skład osobowy

 • Roman Guzowski - p.o. kierownika - guzowski.roman@imw.lublin.pl, 506 917 870
 • mgr Marian Karwacki- specjalista ds. aparatury i sprzętu
 • Tomasz Kostyra - konserwator urządzeń sanitarnych - 81 71 84 486
 • Krysa Czesław - konserwator urządzeń elektromechanicznych - 81 71 84 486
 • Andrzej Kopyść -konserwator ogólno-budowlany - 81 71 84 487