Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Zakres działalności

Dział Informatyzacji zajmuje się kompleksową obsługą informatyczną Instytutu, a w szczególności:

 • administrowaniem siecią komputerową, serwerami i infrastrukturą informatyczną,
 • technicznym nadzorem nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem,
 • kształtowaniem i realizacją Polityki Bezpieczeństwa Informacji,
 • opiniowaniem i sporządzaniem zapotrzebowań na sprzęt informatyczny i oprogramowanie,
 • dokonywaniem zakupów i wdrażaniem nowych systemów informatycznych.

Skład osobowy