Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Zakres działalności

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia podlega bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu. Do zadań Działu należy:

  • obsługa Instytutu Medycyny Wsi w zakresie postępowań o zamówienia publiczne objęte reżimem ustawy PZP oraz wyłączonych spod stosowania ustawy
  • prowadzenie Magazynu Gospodarczego

Skład osobowy

Magazyn Gospodarczy

Magazyn Medyczny