Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Zakres działalności

Dział Kadr i Płac podległy bezpośrednio Dyrektorowi, zajmuje się kompleksową obsługą Instytutu w zakresie kadr, płac, księgowaniem wynagrodzeń oraz innymi sprawami bezpośrednio związanymi ze stosunkiem pracy i wynagrodzeniami. Oprócz bieżącej działalności w dziale obsługiwane są wszystkie projekty jakie realizowane są w Instytucie. Poza działalnością kadrowo-płacową pracownicy działu wspomagają działalność Komisji Socjalnej Instytutu.


Skład osobowy