Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Zakres działalności

 • Monitorowanie możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, analiza dostępnych i planowanych konkursów
 • Aplikowanie o środki zewnętrzne
 • Realizowanie zadań wynikających z wdrażanych projektów zewnętrznych
 • Zarządzanie projektami
 • Wsparcie formalne komórek organizacyjnych Instytutu w procesach aplikowania o środki zewnętrzne

Skład osobowy