Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniach z następujących tematów:

 • Komunikacja interpersonalna w procesie zarządzania w ochronie zdrowia
 • Narzędzia informatyczne w zarządzaniu w ochronie zdrowia
 • Zasady i techniki kierowania w podmiotach leczniczych
 • Zasady współpracy podmiotów leczniczych z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia

Organizujemy szkolenia zamknięte dla 20-osobowych, zorganizowanych grup. Termin szkolenia do uzgodnienia.

W ramach szkolenia każdy uczestnik ma zapewnione:

 • 8 godzin dydaktycznych szkolenia w wybranym temacie
 • przerwę kawową
 • materiały dydaktyczne
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Kadrę dydaktyczną i administracyjną szkolenia będą stanowiły osoby posiadające odpowiednie doświadczenie i przygotowanie merytoryczne w organizacji szkoleń, prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Koszt szkolenia: 6 000 zł brutto/grupa