Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Zakres działalności

Dział Kształcenia Podyplomowego organizuje kursy obowiązkowe przed specjalizacją z "Chorób Wewnętrznych" i przed specjalizacją ze "Zdrowia Publicznego" finansowane przez CMKP w Warszawie oraz kursy doskonalące dla lekarzy, których koszty zajęć ponoszą uczestnicy szkoleń. Uzupełnieniem kursów doskonalących z dyscyplin klinicznych są szkolenia dla lekarzy, którzy chcą uzyskać określone uprawnienia orzecznicze w zakresie badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców, oraz osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Szkolenia prowadzone przez Instytut Medycyny Wsi przeznaczone są przede wszystkim dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) którzy chcą doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe po uzyskaniu specjalizacji oraz dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych medycyny rodzinnej, zdrowia publicznego, pediatrii i innych dziedzinach.


Skład osobowy