Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Informacje ogólne

Uprzejmie informujemy, iż Aneksem Nr 1 z dnia 4 października 2017 r. do Zarządzenia Nr 32/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki wprowadzona została: „Wytyczna określająca zasady przyjmowania klientów zewnętrznych przez pracowników Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki” – celem ww. dokumentu jest zapewnienie przejrzystości podejmowanych kontaktów marketingowych przez klientów i kontrahentów Instytutu i właściwego ich udokumentowania, postępowania z prezentami oraz udziału w konferencjach organizowanych przez podmioty z branży farmaceutycznej i producentów wyrobów medycznych.

Szanowni Państwo,

W celu spotkania się w celach marketingowych z pracownikami IMW im. Witolda Chodźki powinniście Państwo złożyć do Dyrektora IMW wniosek o takie spotkanie w okresie minimum 5 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty.

Wzór wniosku w wersji edytowalnej znajdziecie Państwo poniżej. Po uzupełnieniu wniosku składacie go Państwo w Kancelarii IMW im. Witolda Chodźki.

O czym należy pamiętać:

  1. Wniosek może zostać odrzucony tylko w przypadku braków formalnych, a więc w sytuacji gdy nie zostaną wypełnione wszystkie pola we wniosku lub zostaną one wypełnione w sposób niewłaściwy.
  2. Zgodnie z zapisami ww. procedury Kierownicy Komórek Organizacyjnych IMW mają prawo do odwołania takiego spotkania, jeśli jest ono nieuzasadnione potrzebami Instytutu bądź koliduje z obowiązkami wykonywanymi przez pracowników danej komórki organizacyjnej.

Pytania lub uwagi odnośnie zasad funkcjonowania ww. procedury proszę kierować na adres e-mail: klient.zewnetrzny@imw.lublin.pl

Kontakt

Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 400

e-mail: klient.zewnetrzny@imw.lublin.pl