Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi - dr Jerzy Kuliński

telefon: 81 71 84 410

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych - dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki, prof. IMW

telefon: 81 71 84 533

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych - dr hab. n. med. Tomasz Saran

telefon: 81 71 84 498

Główny Księgowy - mgr Marcin Leśkiewicz

telefon: 81 71 84 494

Pełnomocnik Dyrektora ds. Przeciwdziałania Korupcji - Kamil Golema

telefon: 696 020 302

Sekretariat Dyrekcji - mgr Renata Kaliszewska

telefon: 81 71 84 410

Kontakt

Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 400

fax: 81 74 78 646

e-mail: imw@imw.lublin.pl

Statut Instytutu